De Competenties

Uitleg behalen van competenties tijdens herhalingslessen.

Om de kwaliteit van het Diploma Eerste Hulp te kunnen waarborgen is een aantal vaardigheden
ofwel competenties opgesteld, waarmee de cursist leert op welke wijze de hulp optimaal
en adequaat wordt verleend. Na het behalen van een Diploma Eerste Hulp worden de
competenties tijdens herhalingslessen opnieuw getoetst en verdiept.


De vaardigheden/competenties die geleerd en getoetst worden, zijn:

 1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stoornissen in de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzing en verstuiking
 10. Ontwrichting en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftiging
 13. Elektriciteitsongevallen
 14. Koudeletsels
 15. Warmteletsels
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband- en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam
 19. EHAK (eerste hulp aan kinderen)

 

Deze vaardigheden omvatten zowel theoretische als praktische aspecten.
Beide aspecten van de vaardigheden worden per cursist door de docent getoetst en
afgetekend, zodat de kwaliteit en de kennis van de EHBO-er gewaarborgd blijft.
Alle vaardigheden moeten in twee jaar behandeld worden, waarbij de eerste 6 punten
ieder jaar aan de orde dienen te komen.

 

Competentielijsten_20130930
PDF – 1,2 MB 495 downloads
aftekenlijstcompetenties-nieuwe-opzet-per-twee-jaar
Word – 41,5 KB 473 downloads
EindtermenEersteHulpAanKinderen_20130930
PDF – 585,7 KB 351 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb