Lidmaatschap

Lidmaatschap.

Als houder van een geldig EHBO diploma wilt U dit natuurlijk geldig houden. Als lid van onze vereniging kunt U daartoe onze herhalingslessen volgen. Tijdens deze lessen laat U zien dat U alle competenties op EHBO gebied beheerst. De vereniging zorgt dan voor verlenging van uw diploma. Naast de reguliere herhalingslessen bent U als lid ook welkom bij eventuele andere activiteiten.


U wilt kwalitatief goede EHBO-lessen in een goede omgeving.

U wilt dat niet in te grote groepen doen en voldoende keuze hebben in dagen.

U wilt werken met voldoende, nieuwe en goede materialen.

U wilt dat uw diploma op tijd verlengd wordt en op tijd belangrijke informatie.

Dit alles kan!

 

Belang van contributie.

Bovenstaande zaken kunnen geregeld worden!

De EHBO-vereniging weet dit alles te realiseren door voornamelijk vrijwilligerswerk. Toch kost dit allemaal nog wel veel geld. Geld dat moet worden opgebracht door de leden. De EHBO-vereniging krijgt namelijk geen subsidie en kan dus alléén blijven bestaan als U als lid tijdig uw bijdrage betaald. Overigens is dit ook een plicht die U als lid hebt (zie art. 7 van de statuten en de wetgeving in deze). U maakt gebruik van de diensten van de EHBO-vereniging en hiervoor moet U dus ook betalen.

Waarom op tijd betalen? Het is van het allergrootste belang dat de bijdrage van leden (de contributie) op tijd betaald wordt. Ook de EHBO-vereniging moet op tijd de huur, vergoedingen en andere zaken betalen. Verder is 1 januari de peildatum èn betaalmoment voor de afdracht per lid aan de landelijke vereniging. Het doen van deze betalingen is alleen mogelijk als de vereniging de contributie van haar leden heeft ontvangen. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen hebben de leden met elkaar afgesproken om de contributie op tijd te betalen.

 

Lidmaatschappen van verenigingen.

Opzeggen lidmaatschap KNV EHBO en/of leden bij een afdeling: wij wijzen op de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten), Staatsblad 201, 789. Daarbij is aan artikel 35 van Boek 2 BW een nieuw zesde lid toegevoegd.

In het geval van lidmaatschappen van verenigingen zonder winstoogmerk, zoals de Koninklijke EHBO, is er een wat soepeler regime. Voor verenigingen geldt een waarschuwingsplicht.

Als opzegging van het lidmaatschap voor 1 september van enig jaar uitblijft, wordt het lidmaatschap verlengd voor de periode van één jaar