Doelstellingen

Wij vinden het heel erg belangrijk dat er mensen worden opgeleid om juist te kunnen handelen op het moment dat ze getuige zijn van een ongeval of plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens. Het zou toch heel vervelend zijn dat u in zo’n situatie niet weet hoe u moet handelen!
Deze zorg wordt normaal gesproken uitgevoerd door medisch personeel. Vaak duurt het helaas enige tijd voordat zij bij het slachtoffer aanwezig kunnen zijn. In de tussentijd kan soms meer schade ontstaan aan de gezondheidstoestand van het slachtoffer. Daarom is het van groot belang dat ter plaatse zo snel mogelijk eerste hulp wordt verleend.


Eerste hulp is die hulp die - in afwachting van deskundige hulp - op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens. Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk te weten wat niet en wat wel moet worden gedaan, hoe moet worden gehandeld en dat ook goed uit te voeren.


De daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden kunt u leren door het volgen van een EHBO-cursus bij onze vereniging. Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan bij ons worden opgeleid voor het eenheidsdiploma EHBO. Deze cursussen voldoen, evenals het examen, aan de eisen van de overheid. Het bestuur van Het Oranje Kruis is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regeling.


Het behaalde diploma geeft de cursist de zekerheid om juist te kunnen handelen in nood. Wel moet de cursist de verworven kennis en vaardigheid op peil houden door het volgen van herhalingslessen. Doet hij dit niet dan vervalt het diploma na twee jaar. Bovendien worden door het volgen van de vervolglessen, kennis en vaardigheden verder ontwikkeld.