Nederlandse Reanimatie Raad

De Nederlandse Reanimatieraad
De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland.

 

Geschiedenis

De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland. Dit heeft geleid tot een consensus over de elementaire reanimatie welke in 1996 is gepubliceerd.

In 2000 zijn door de Europese Reanimatie Raad (ERC) de Europese Reanimatie Richtlijnen gepubliceerd. Na uitvoerig overleg heeft de NRR in 2002 de Richtlijnen Reanimatie in Nederland gepubliceerd. Deze Nederlandse richtlijnen zijn gebaseerd op de Europese Reanimatie Richtlijnen en aangepast aan de Nederlandse situatie. De richtlijnen van 2002 zijn de eerste Nederlandse richtlijnen waar gesproken wordt over de Automatische Externe Defibrillator (AED). De introductie van de AED was ook aanleiding een nieuwe opleidingsstructuur binnen de NRR te introduceren. Deze nieuwe structuur moet zorgen voor eenduidig en kwalitatief reanimatie onderwijs in Nederland.

Inmiddels is de stichting flink gegroeid. Er zijn 4500 gecertificeerde reanimatie-instructeurs en tientallen NRR gecertificeerde opleidingsinstituten. De stichting organiseert haar jaarlijks congres voor reanimatie instructeurs en professionals in de zorg en ontwikkelt in samenwerking met diverse partners opleidingsmateriaal.

 

Doelstelling

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft als missie het redden van levens indien dat door goede cardiopulmonale reanimatie mogelijk is. Die missie wil de NRR nastreven door het verbreiden en verbeteren van kennis en vaardigheden in reanimatie en wel in de meest ruime zin. Door het verspreiden van de internationaal vastgestelde richtlijnen draagt de NRR bij aan uniforme opleiding in de reanimatie op alle niveaus in de keten van de hulp en zorgverlening. Door de reanimatie op verschillende niveaus aan te laten sluiten krijgt de patiënt meer kansen op het behoud van het leven.

 

Definitie van "Reanimatie"
Regelmatig krijgt de Nederlandse Reanimatie Raad vragen over wat nu precies wordt bedoeld met het begrip Reanimatie. In mei 2009 heeft de Wetenschappelijke Raad zich gebogen over deze vraag en kwam daarbij na veel afwegingen tot de volgende definitie:

"Reanimatie is het geheel van handelingen voor het herstel van spontane circulatie en/of ademhaling"

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website:

 

http://www.reanimatieraad.nl/

 

 

NRR Richtlijnen 2015
PDF – 2,3 MB 419 downloads