Gegevens van ons Bestuur

 

GEGEVENS BESTUUR  EHBO-VERENIGING afd. Uithuizermeeden - Roodeschool:
 
Voorzitter      

Dhr. K. van der Molen

 
Secretaris                
Dhr. M. de Winter
                             
Penningmeester     
Mw. L. Schouten
 
Coördinator-evenementen  => functie is vacant

Tijdelijk door Mw. L. Schouten

 
Lid        => Functie is vacant voor overname/opleiding                             
Dhr. B.K. Kamminga
                            
Bankrelatie              
rek.nr. NL 97 RABO 0144.7847.77
t.n.v. KNV EHBO  afd.  Uithuizermeeden/Roodeschool
                               p/a:  zie penningmeester 
 
KvK                           
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer: 02067030
 
ANBI - RSIN
We staan onder het volgende nummer bekend bij de belastingdienst: 816218298
 
Kaderinstructeur     
Dhr. A-G. Timmer
 
Website KNV EHBO landelijk:
 
Website Oranje Kruis:
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb