Donaties en Schenkingen

 
Wilt u onze vereniging financieel ondersteunen?

Dat kan natuurlijk, u kunt losse donaties doen of donateur worden vanaf  € 5,- per jaar.
 
Wilt u ons meer schenken?
Op dit moment zijn we bezig om alle verbandmiddelen te vervangen voor de nieuwe voorgeschreven middelen,
de oude versleten tassen vervangen voor praktische rugtassen, kleding voor herkenbaarheid en uniformiteit, lesmateriaal: extra baby, kind, volwassen pop, oefen AED, etc.
 
Wij willen aan alle eisen blijven voldoen, en met de veranderingen mee gaan, en de aanvragen voor evenementen blijven vervullen, maar ook een ondersteuning bieden aan externe partijen bij hulpvragen van lesmateriaal uitlenen.
 
Als u ons daar financieel in kunt/wil steunen,
dan kunt u dat doen door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening ovv Donatie EHBO.
 
Onze bankgegevens:            
rek.nr. NL 97 RABO 0144.7847.77
t.n.v. KNV EHBO  afd.  Uithuizermeeden/Roodeschool
                               Linda Schouten
                               Katershorn 11
                               9989 EW Warffum
  
Alvast bedankt voor uw bijdrage, daar zijn wij u als vereniging erkentelijk voor.
 

Bedrijven, sponsors, donateurs die ons steunen zijn o.a.