Home » 18-02-2015 Ledenvergadering

18-02-2015 Ledenvergadering

18-02-2015 Ledenvergadering

18 feb. 2015 00:00

De jaarlijkse ledenvergadering

Jaarvergadering EHBO – Uithuizermeeden/Roodeschool

Woensdag 18-02-2015 te Roodschool in het Dorpshuis.

Afwezig:
7 afmeldingen: met reden
10 mensen afwezig zonder afmelding of reden
1 melding: komt later, J. Dijken – v/d Ploeg

Aanwezig:
H. Leenders, B. Kamminga, L. Schouten, M. de Winter, A. Beemsterboer, S. v/d Bijl, M. Kamminga-Vogel, H. Mertens, R. oosterbeek, M. Stel-Dost, I. Timmer, R. Ugozzoli-v/d Ploeg, J. Westerdijk-Bouwsema.

Jubilaris; 25 jaar J. Westerdijk-Bouwsema bij het Oranje Kruis.

Agenda:

1) Opening, Welkom en Janny de penning en Oorkonde 25 jaar lid van de Oranje Kruis overhandigen. => Donderdag 13-02-2015 staat het in de Ommelander Courant abonneekrant met foto.

2) Agenda: akkoord en vastgesteld, geen toevoegingen

3) Notulen jaarvergadering 2014; goed gekeurd
Geen op of aanmerkingen.

4) Bestuursvergaderingen notulen;
Vraag Hans Mertens; donateurs; worden die ook op de hoogte gebracht van de website.
- donateurs 2015 visitekaartje -> reclame op website mogelijkheid voor de bedrijven.
Vraag Hans Mertens: is er al een plan van aanpak als er geen aanmelding
en binnenkomen op evenementen: nee op dit moment niet, maar we hebben wel de afspraak dat iedereen zich aan of afmeld voor een evenement!
- plan van aanpak aanmelden evenementen moet nog opgesteld worden.

** Notulen akkoord

5) Rita en Sandra hebben het Kasboek gecontroleerd alles klopt.
Kas en bank gegevens zijn goed gekeurd.
kascommissie; Janny Westerdijk en Sandra Bijl kascommissie, reserve: Marjan Stel
Financieel verslag is goedgekeurd, door alle leden.

6) Vacante functies;
Hans Leenders; stopt met zijn functie als voorzitter, waardoor deze functie vacant is en per vandaag door iemand anders ingevuld moet gaan worden.
Hans heeft op het moment een dubbel functie als voorzitter en evenementencoördinator.
Hans heeft uitgelegd wat zijn functies inhoud, waarbij er veel op de schouders liggen van de secretaris/penningmeester om alle lopende zaken bij te houden, en de boel draaiende te houden. En deze geeft vaak aan wanneer er een vergadering nodig is etc.
Compliment aan Linda Schouten, nadat zij in het bestuur is gekomen is er veel achter de schermen gebeurd om alle financiën en administratie van de leden op orde te krijgen.
Waar bemoeit de voorzitter zich mee:
Eigenlijk bijna nergens mee, alleen als er wat is dan kan de taak weggelegd zijn voor jou om de boel te lijmen of een knoop door te hakken bij beslissingen.

Evenementen coördinator:
We hebben een mailadres waar de aanvragen binnenkomen en dan gaan je informeren welke leden willen staan? Mochten mensen niet reageren dan worden de leden gebeld om te vragen of ze alsnog kunnen staan.
Bennie geeft aan dat hij achter de schermen vaak helpt als vliegende keep.

Evenementen die eraan staan te komen:
Beach Event
Back to 5-3-8
Eemsmondweek

Voorgevallen situaties waarbij het bestuur heeft moeten ingrijpen:
2x een EHBO-lid betrapt op alcohol gebruik tijdens een evenement -> lid is op non-actief gezet.

Situatie samenwerking Uithuizen – Uithuizermeeden: gaat niet altijd vlekkeloos achter de schermen tussen de 2 besturen. Uithuizen vraagt andere tarieven, en er zit in het bestuur wat oud-zeer uit het verleden. Tussen de leden tijdens de inzet bij evenementen gaat hij bij het ene evenement wel goed, bij het andere niet.
Dus van daar uit zal er eerst een overleg moeten plaatsvinden voordat dit weer gaat gebeuren.

Eventuele toekomstige samenwerkingen qua voorkeuren gaan uit naar de vereniging van Warffum, zelfde inzettarieven, en gelijke werk ethiek.

Nu de vraag wie het gaat doen?
- voorzitter; Riemke Oosterbeek
- evenementen coördinator; Sandra v/d Bijl ovb 1 jaar.

7) Enquête besproken:
Evaluatie evenementen: 16x assistentie verleend.
Enquête is slecht ingevuld, maar door 10 mensen van de 31 die we hebben.

Bestuur: wij zijn altijd te bereiken via telefoon, mail, of bij aanvang van de lessen.
Wij willen benadrukken dat als er iets is, ons altijd persoonlijk te benaderen via de mail van Linda: kwebbel26-12-1982@hotmail.com
of via de g-mail: ehbomeijsters@gmail.com

Administratie: zou beter kunnen, en complimenten.

Lesmateriaal: kan beter; we hebben afgelopen zomer 2014 een deel weggegooid, kast wordt steeds overhoop gehaald -> er komt een klink en slot op die kast want er blijken dingen te verdwijnen en er zijn te vaak spullen door de war.
De kast was voorheen op slot, maar omdat die klemde mocht ie niet meer op slot omdat ze hem anders niet open krijgen.

De tassen; 1 jeugd tas, 1 sporttas, 1 oefen lestas, de rest is volwassen tassen voor evenementen EHBO en gaan ook gevuld worden met de daarmee gepaste vullingen.

Administratie is door Linda eerst op orde gebracht, en daarna de kast, verbandmateriaal.
Er was namelijk veel achterstallig werk te verzetten, opruimen, op te lossen.

Website: als hij vastloopt of foutmelding: dan je internetnetwerk updaten: modzilla, google, etc… Het is een externe server van een bedrijf waarbij wij gratis deze website kunnen maken. Verder zijn er kopjes aan toegevoegd omdat dit verplicht is na 1 januari 2015. Inzage financiële gegevens worden alleen verleend via een e-mail verzoek i.v.m. privacy gevoelige gegevens.

Lessen: sommige ontevreden.
Docent gaat soms gejaagd, wat verward door de stof heen.
Competenties: we hebben veel competenties klopt dit?
Nee, er zijn er maar in totaal 18 competenties, 6 verplicht elk jaar en dan 12 te verdelen over 2 jaar.
Lessen: wij gaan een gesprek aan met Sip, om te kijken of op de eerste les: openen met powerpoint presentaties. Daarna de 3 verplichten lessen met competenties, en dan nog 3 niet verplichte lessen voor overige competenties die extra zijn. Kind EHBO aparte les.
Vaker les zoals de inhaalles/competentieles van 2014-2015.
* Als Sip akkoord is met de wijziging, dan krijgt iedereen de competentielijst gemaild.

Rode Kruis: heeft nog GEEN samenwerking met het Oranje Kruis, het Oranje Kruis diploma kan wel omgezet worden naar een Rode Kruis diploma, maar Rode Kruis nog niet naar een Oranje Kruis diploma. De gesprekken over eventuele samenwerkingen etc. staat allemaal nog in de kinderschoenen.


Oranje Kruis: 1 evenement actief staan; Het Oranje Kruis is van mening dat men meer leert en vertrouwen krijgt in je eigen kunnen als je ook evenementen meedraait.
Als dit niet lukt, dan wordt er van jou als EHBO-lid verwacht dat je 100% alle lessen gevolgd hebt. Doe je dit niet dan wordt je als onbekwaam beschouwd en wordt je diploma niet verlengd!
Bij ziekte of bijzonderheden; dan meld u zich bij het bestuur, en dan wordt er daar gekeken hoe nu verder, en of er voor een bepaalde periode vrijstelling afgesproken kan worden.
(Bij het Rode Kruis ben je zelfs verplicht om 5 evenementen per jaar te staan anders lig je eruit!)

Zweefleden/KNRM/etc: de vraag of wij nog leden in het bestand hebben die een verlenging krijgen zonder ook maar iets te doen: Nee, Linda heeft het afgelopen jaar 10 van zulke individuen gevonden en allemaal uitgeschreven. Wie niet betaalt voor contributie of geen actief lid is, die wordt uitgeschreven.

Hoeveel actieve leden op dit moment: 31 voor het seizoen 2015-2016.

Evenementen: elke organisatie krijgt een A-4 met daarop informatie over wat wij aan verzorging etc. nodig hebben. Dit is vorig jaar maart 2014 geïntroduceerd.
Mochten er dingen voorvallen dan dit altijd melden bij het bestuur, er wordt van ons verwacht dat wij GEEN ALCOHOL nuttigen tijdens een inzet, en ook niet zomaar verdwijnen van onze post, je communiceert altijd met je collega(s) als jij je post verlaat.

8) De donateurs 2014; alleen door Bennie. Linda heeft de lijsten van 2014 aangepast.
Voor 2015 wil Bennie het weer samen doen;
Donateurs lopers; Marjan Stel, Hans Mertens, Hans Leenders, Bennie Kamminga.
Bennie regelt dit, en zorgt dat ze dit gaan doen in februari-maart 2015.

9) Contributie/financieel jaaroverzicht; goed gekeurd, contributie geen verhoging.
Kantoorbenodigdheden: omdat Linda en Mark hebben spullen moeten aanschaffen.
Instructeurs kosten: zitten de beginnerscursus bij.
Inkomsten contributie: zitten de beginners ook bij.
• Hoe is het de voorgaande jaren gelukt om die ‘slapende leden’ onkosten niet te traceren.
Linda: dat is voorgaande jaren (2002-2013) onder kopje oranje kruis en KNV EHBO weg geboekt. Om dit te achterhalen ben ik de boeken ingedoken en kon ik geen verdere gegevens vinden dan alleen een naam en examennummer. Deze mensen zijn allemaal uitgeschreven.

10) Ronald: dinsdag vergaderen?, ingekomen stuk Bennie: extra vergoeding mogelijk €188,- van Vereniging tot beheer en Exploitatie van Onroerend Goed.

11) website; vragen mailen naar Linda en zie punt 7

12) Rondvraag:
- Rita; op de dinsdag jaarvergadering, loc. Bommelhoes
- Bennie; sleutels voor Linda, 5 mei optocht in Uithuizermeeden; Hans L en Bennie.
- Sandra; evenementen coördinatie overname eerst voor 1 jaar.
- Janny; Afgesproken agenda graag pas versturen als officieel is, bedankt, gezellig
- Hans M; sleutel medaillekast, collega's tijdens les later of eerder komen irritatie, Groningen Hart Veilig; ter info reanimatie verleningen ondersteuning staat ook op de website een kopje voor. Hans Mertens zou het leuk vinden als er meer EHBO collega’s zich daar voor zouden willen aanmelden bij Groningen Hart Veilig.

13) Afsluiting; bedankt Hans L voor 10 jaar bestuur.

*Marjan Stel; 40 jaar lid dit jaar jubilaris.
** examendata; de ledenlijst is niet compleet qua data, Linda gaat contact opnemen met Oranje Kruis om te kijken of ze een ledenlijst met data kan krijgen, zo niet dan gaat ze een mail aan iedereen sturen.

*** Graag e-mailadressen van Linda en de EHBO G-mail toevoegen als contactpersonen!
Omdat blijkt dat mailtjes in de ongewenste map terechtkomen, e-mailadressen komen goed in het ledenboekje te staan.

« Vorige Volgende »

Lees meer »