Home » Notulen jaarvergadering EHBO

Notulen jaarvergadering EHBO

Notulen jaarvergadering EHBO

25 feb. 2016 20:08

De notulen van de jaarvergadering met de leden

Jaarvergadering EHBO – Uithuizermeeden/Roodeschool

Dinsdag 09-02-2016 te Uithuizermeeden in ‘t Bommelhoes.

Afwezig:
3 afmeldingen: met reden
4 mensen afwezig zonder afmelding of reden

Aanwezig:
S. v/d Bijl, R. Brontsema, J. van Dijken-v/d Ploeg, B. Kamminga, M. Kamminga-Vogel, H. Leenders, M. Stel-Dost, C. Sterenberg-Scheringa, G. Tromp-Boonstra, R. Ugozzoli-v/d Ploeg, A. Westra, A. Beemsterboer, M. Bouwmeester, E. Doff, M.Lukacs, H. Mertens, K. v/d Molen, S. v/d Molen-Tillema, R. Oosterbeek, L. Schouten, M. de Winter, L. West, J. Westerdijk-Bouwsema.

Jubilarissen; 25 jaar A. Westra, 40 jaar M.J. Stel-Dost bij het Oranje Kruis.

Agenda:
Opening, Welkomstwoord door Riemke Oosterbeek:
Halverwege de vergadering zullen de jubilarissen hun lintjes ontvangen en hun presentjes van dhr. Kuil (districtvoorzitter van KNV EHBO Groningen), en bloemen van het bestuur.
=> foto en stukje staan in de Ommelander (abonneekrant) van 11-02-2016.

1) Agenda: akkoord en vastgesteld, geen toevoegingen

2) Notulen jaarvergadering 2015; goed gekeurd
Geen op of aanmerkingen.

3) Bestuursvergaderingen notulen;
*Vraag van Hans L: samenwerking met EHBO Warffum?
Ja, we zijn aan het kijken of we als verenigingen nauwer kunnen samenwerken,
maar ook een soort van samenvloeien van de verenigingen tot stand kunnen
brengen. Besturen en vereniging wel apart genoteerd en draaiende, maar dat we
elkaar wel kunnen ondersteunen bij grote beslissingen en/of bij evenement
aanvragen.
Hier zijn gesprekken over gaande, we hopen in het loop van dit jaar daar meer
duidelijkheid over te hebben en te kunnen geven naar de leden.
**Notulen bestuursvergaderingen akkoord

4) Sandra en Janny hebben het Kasboek gecontroleerd, alles klopt.
Kas en bank gegevens zijn goed gekeurd.
Kascommissie voor 2016-2017; Janny Westerdijk en Marjan Stel,
reserve: Sanne Tillema.

Financieel verslag is goedgekeurd door alle leden. Aan Linda is decharge verleend.


5) Vacante functies;
Voorzitter:
Riemke Oosterbeek, gaat per 1 september 2016 geheel stoppen met EHBO en legt
dan ook haar functie als voorzitter neer, en zoekt daarom iemand die haar wil gaan
opvolgen.
• Kees van der Molen heeft aangegeven hierover een keer te willen praten met het bestuur, en dan geeft hij aan of hij deze rol op zich wil nemen.

Evenementen coördinator:
Sandra van der Bijl heeft het afgelopen half jaar veel samen met Linda de
evenementen gecoördineerd, maar gezien de privéomstandigheden wil het nu
even niet meer en zou het fijn zijn als iemand haar taak wil overnemen.
• Linda blijft tot een opvolger zich aandient deze functie alleen opvullen
• Marinka Bouwmeester heeft aangegeven erover na te denken om Linda hierbij te gaan helpen.
Taakomschrijving:
We hebben een mailadres waar de aanvragen binnenkomen en dan gaan je
informeren welke leden willen staan? Mochten mensen niet reageren dan worden
de leden gebeld om te vragen of ze alsnog kunnen staan.

Bestuurslid:
Bennie geeft aan dat hij achter de schermen vaak helpt als vliegende keep.
Maar hij wil zo langzamerhand de functie graag overdragen aan een ander.
Dus als iemand in de aankomende 2 jaar bij Bennie in de ‘leer’ wil dan horen we
dat graag. Bennie ondersteund Linda bij het regelwerk zoals; fotograaf,
advertenties in de Ommelander, boekjes opstellen voor de cursussen,
herhaallessen, Donateurs; ophalen van de gelden, etc.

6) Evaluatie evenementen, seizoen en de lessen:
Evaluatie evenementen: 19x assistentie verleend. Geen bijzonderheden.
2 losse donaties gehad, naast de inkomsten van de vaste donateurs.

We willen als bestuur iedereen er nog eens op wijzen, dat van iedereen 1x per jaar
hulp verlenen bij een evenement verwacht wordt. En dat dit ook een vereiste is van
het Oranje Kruis. Je leert er door meer zelfvertrouwen te krijgen en je doet ervaring
op.

Lessen: Spoedsectio (keizersnede) zal niet opgenomen worden bij reanimatie
zwangere.
De meningen lopen lichtelijk uit elkaar over de tevredenheid en wat er anders zou
kunnen tijdens de lessen en de houding van de instructeur.
Linda gaat het volgende met Sip bespreken: stof die mogelijk de werkwijze bij
handelen kan veranderen, niet eerder met de groep bespreken dan dat het op
schrift terug te vinden is. Of we samen de powerpoint op eventuele
spelfouten/verlopen informatie kunnen controleren. En of er een optie is om meer
met Lotussen te doen, of dat het bestuur met Sip een onverwacht lotus parcours
kunnen opzetten.
Hans Mertens: 16 April zijn er weer proeven in Kollum, voor als mensen wat meer
zouden willen doen met Lotussen en EHBO.

KNV EHBO Groningen districtvoorzitter – dhr. Kuil: dit is een landelijk probleem, de
lessen, instructeurs en lesstof veranderen maar minimaal en om daar een goede
houding en invulling aan te geven is gewoon heel lastig. Zeker om het voor
iedereen spannend en aantrekkelijk te houden.
Maar de tip van meer oefenen met Lotussen is dan ook iets wat gebruikt kan
worden, maar vergt vaak wel veel voorbereiding van het bestuur qua opzetten etc.
* Het bestuur neemt dit punt mee in de eerst volgende overleg.

Het Bestuur wil iedereen nogmaals op het volgende wijzen:
wij zijn altijd te bereiken via telefoon, mail, of bij aanvang van de lessen.
Wij willen benadrukken dat als er iets is, dat men ons altijd persoonlijk kan benaderen via de mail van Linda: kwebbel26-12-1982@hotmail.com
of via de g-mail: ehbomeijsters@gmail.com

7) De donateurs 2015; Bennie;
Stel, Hans Mertens, Hans Leenders, Bennie Kamminga hebben de gelden
opgehaald. Sandra heeft zich aangemeld om ook te helpen met de Donateurs voor
2016.
Linda heeft de lijsten van 2015 aangepast.
* Bennie regelt dit, en zorgt dat ze dit gaan doen in februari-maart 2016.

8) Contributie/financieel jaaroverzicht; goed gekeurd, contributie geen verhoging.

9) Beginnerscursus en Kind-ehbo cursus:
Beginnerscursus gaat 1 maart van start met 14 kandidaten, materiaal is besteld.
4 kandidaten van ‘t KNRM, 4 kandidaten van de Scouting de Menke, 6 kandidaten
die via verschillende manieren de cursus bij ons wilde gaan volgen.
Kind-EHBO cursus gaat 20 februari van start met 11 kandidaten, materiaal is
besteld. 7 kandidaten van onze eigen vereniging en 4 buitenstaanders.
* Inschrijvingen voor beide cursussen is inmiddels gesloten.

10) Ingekomen stukken: 50+ krantje advertentie, subsidie aanvragen voor uniformele
en modernisering van onze vereniging bij de dialoogtafel, gemeente eenmalige
subsidie aanvraag, en eventueel bij SNS fonds.
• Leden zijn akkoord met het stuk voor in de 50+ krant.
• Linda gaat met het stuk aan de gang en de subsidie aanvragen. => dialoogtafel is al verstuurd.

11) Mededelingen:
Website Oranje Kruis; kijk hier zo nu en dan eens op, want hier staan ook de
wijzigingen op omtrent de certificaten, competentie eisen, etc.

Website van de vereniging: Linda houdt deze nauwkeurig bij en voegt hier ook
steeds nieuwe kopjes en informatie aan toe. Zo kun je hier ook de informatie over
de vereniging, jaarverslagen, foto’s etc. op terug vinden.

De vereniging wil in Juni 2016 een cursus reanimatie + AED aan gaan bieden. Hier
lopen nog gesprekken over met Sip.

Tassen: Linda gaat de tassen deels vervangen voor rugtassen als de subsidies
worden gehonoreerd. Graag de sluitingen van de schoudertassen in de gaten
houden, deze gaan makkelijk stuk.

12) Rondvraag:
Bennie: dit jaar is er weer de Eemsmondweek in September, en er zullen meerdere
evenement aanvragen onze kant op gaan komen in die 2 weken, waaronder ook
weer de mogelijkheid om de vereniging te promoten door middel van een kraam
en mogelijk nieuwe donateurs te vinden.

Martin: heeft een marktkraam te koop staan van 4 meter, als deze nog niet
verkocht is in september, mag de vereniging er wel gebruik van maken.

Marjan: als er nieuwe kleding komt doormiddel van de subsidie wordt er dan ook
een maatje S besteld?
Bestuur: Ja, hier in rekening mee gehouden in de aanvraag en kostenberaming.

Hans M: Groningen Hartveilig en Hartslag nu; als mensen er belang bij hebben om
meer in de burgerhulp verlening te helpen dan graag aanmelden, jullie zijn welkom.
Verder nog een opmerking; het is even wennen wat betreft de tassen, is het niet
makkelijker dat de leden deze gewoon zo kunnen ophalen?
Bestuur: Het zou makkelijker zijn, maar er zijn maar 2 sleutels en Linda en Bennie
hebben deze in bezit. Tevens hebben we er ook beter zicht op als gaat om het
materiaal qua aanvullen, en als er iets stuk is of ontbreekt.

Riemke en Bennie: Wij willen Linda een groot compliment geven voor al het werk
dat ze verzet en alles op de rails heeft dat alles inzichtelijk is en alle aanvragen en
rekeningen op tijd bij iedereen zijn. Misschien een idee om jouw taken in een
draaiboek te zetten, dat als je ooit onverwachts wegvalt, iemand het zo zou kunnen
overnemen?
Linda: Ga ik mee bezig, deels staat het al op papier.

Linda en Mark: wij willen iedereen bedanken en we zijn zeer vereerd met de
complimenten en dat er zo’n grote opkomst is tijdens de vergadering.

13) Afsluiting; Riemke bedankt iedereen en er is voor iedereen nog wat lekkers met 2
consumpties.

**Jaarvergadering 2017: Jubilaris 25 jaar Jeanette van Dijken – van der Ploeg

 

IMG_3001-2.jpg

« Vorige Volgende »

Lees meer »